U krijgt een uitkering betaald ouderschapsverlof als het volgende voor u geldt:

  • U heeft een arbeidsovereenkomst.
  • U heeft minimaal 1 keer het aantal uren van uw werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
  • U neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Daarnaast geldt ook 1 van de volgende situaties voor u:

  • U bent de wettelijke ouder.
  • U bent niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. U bent bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. Of u bent de pleegzorgouder.

De uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon. Dit is inclusief 8% vakantiegeld. Lees hoe UWV het dagloon berekent.