Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft u voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kunt u ook meer betaalverzoeken indienen. Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: u doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u nog 5 betaalverzoeken indienen.

Bij pleegzorg of samenwonen met en verzorgen van meerdere kinderen (van een ander) heeft u recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen u tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen u samenwoont.

Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: de uitkering is gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week.