Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft u voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kunnen er ook meer betaalverzoeken worden ingediend. Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: uw werkgever doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kan uw werkgever nog 5 betaalverzoeken indienen.

Bij pleegzorg of samenwonen met en verzorgen van meerdere kinderen (van een ander) heeft u recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen u tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen u samenwoont.

Bij een tweeling of een meerling is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon.