Aanvullend geboorteverlof aanvragen voor uw werknemer


Als uw werknemer het standaard geboorteverlof heeft opgenomen, mag uw werknemer daarna aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer krijgt dan een uitkering van 70% van het dagloon. Er geldt een maximumdagloon. Uw werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. U bespreekt samen hoe uw werknemer het verlof opneemt. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of verspreid over de 6 maanden.

Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden.

Bekijk de video over het aanvullend geboorteverlof:

Aanvullend geboorteverlof


Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan?

U vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort. Kies dan voor de melding ‘WAZO-verlof’. U kunt ook het formulier Aanvragen WAZO-uitkering gebruiken.

U kunt de uitkering alleen aanvragen nadat het kind is geboren. Dit kan vanaf 4 weken voordat het verlof ingaat, tot en met 4 weken na de laatste verlofdag. Uw werknemer krijgt uitkering voor het verlof dat binnen 6 maanden na de geboorte van het kind is opgenomen. Als u het verlof te laat aanvraagt, krijgt u alleen de uitkering voor de periode die binnen 1 jaar voor de aanvraag ligt.

Aanvragen aanvullend geboorteverlof (via werkgeversportaal)

U heeft de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
  • de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof. De eerst mogelijke ingangsdatum is 1 week nadat het standaard geboorteverlof is ingegaan;
  • de bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer het aantal werkuren per week heeft opgenomen. De eerst mogelijke ingangsdatum van het standaard geboorteverlof is de dag na de geboortedatum van het kind. Dit verlof moet opgenomen zijn binnen 1 maand na de geboortedatum.

Let op: u kunt het aanvullend geboorteverlof maar 1 keer voor uw werknemer aan vragen. Ook als uw werknemer het verlof gespreid opneemt. Geef in uw aanvraag het totale aantal hele weken verlof aan dat uw werknemer wil opnemen.

Wij betalen de uitkering aan u. Maar in uw aanvraag kunt u ervoor kiezen dat wij rechtstreeks aan uw werknemer betalen.

Aanvragen aanvullend geboorteverlof (via werkgeversportaal)

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 4 weken na de ingangsdatum van het verlof een beslissing van ons.

De betaling van de uitkering

UWV betaalt de uitkering aan u. Of aan uw werknemer als u hiervoor kiest in de aanvraag. Wij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel wij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen wij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen wij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen wij het bedrag ook in 1 of 2 keer. Als u het verlof achteraf aanvraagt, betalen wij het hele bedrag in 1 keer.

Doorgeven van wijzigingen

Verandert er iets in de situatie van u of uw werknemer? Zoals de ingangsdatum van het verlof of een wijziging van een rekeningnummer? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben.

Uw werknemer is ziek

Is uw werknemer langdurig ziek en u betaalt het loon door? Dan kan uw werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als uw werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Is uw werknemer ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan stopt het verlof niet. Uw werknemer kan het verlof na de ziekteperiode verder opnemen als u daarmee instemt. Dit mag gespreid en moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Bespreek dit met uw werknemer. U hoeft deze wijziging in verlof dan niet aan ons door te geven.

Verlofweken die na die 6 maanden niet zijn opgenomen, komen te vervallen.

Lees meer over het aanvullend geboorteverlof