Aanvullend geboorteverlof aanvragen voor uw werknemer


Wat is het aanvullend geboorteverlof?

Als uw werknemer het standaard geboorteverlof heeft opgenomen, mag uw werknemer daarna aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer krijgt dan een uitkering van 70% van zijn dagloon. Er geldt een maximumdagloon. Uw werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van zijn kind. U bespreekt samen hoe uw werknemer het verlof opneemt. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of verspreid over de 6 maanden.

Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden.

Bekijk de video over het aanvullend geboorteverlof:

Aanvullend geboorteverlof


Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan?

U vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort. U kunt ook het formulier Aanvragen WAZO-uitkering gebruiken. Dit kan vanaf 1 juli 2020 voor kinderen die op of na deze datum geboren zijn. U moet namelijk de geboortedatum invullen. U kunt het aanvullend verlof ook achteraf aanvragen. Dit kan tot 1 jaar na de ingangsdatum van het verlof. Vallen er verlofweken buiten deze periode? Dan krijgt uw werknemer voor deze weken geen uitkering.

Aanvragen aanvullend geboorteverlof (via werkgeversportaal)

U heeft de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
  • de ingangsdatum van het aanvullend verlof;
  • de bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen;
  • of wij de uitkering rechtstreeks aan uw werknemer betalen of aan u.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 4 weken een beslissing van ons.

De betaling van de uitkering

UWV betaalt de uitkering aan u. Wij kunnen dit ook aan uw werknemer betalen als u hiervoor kiest in de aanvraag. Wij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel wij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen wij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen wij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen wij het bedrag ook in 1 of 2 keer. Als u het verlof achteraf aanvraagt, betalen wij het hele bedrag in 1 keer.

Stopt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn verlof? Dan kunt u dit bij de aanvraag aangeven.

Doorgeven van wijzigingen

Verandert er iets in de situatie van u of uw werknemer? Zoals de ingangsdatum van het verlof of een wijziging van een rekeningnummer? Dan kunt u dit vanaf juli 2020 aan ons doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben.

Uw werknemer is ziek

Is uw werknemer langdurig ziek en u betaalt het loon door? Dan kan uw werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als uw werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Is uw werknemer ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan stopt het verlof tijdelijk. Uw werknemer kan het verlof verder opnemen als uw werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

U bespreekt samen hoe uw werknemer het verlof (verder) opneemt. Verlofweken die na die 6 maanden niet zijn opgenomen, komen te vervallen.

Lees meer over het aanvullend geboorteverlof