Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan eindigt uw dienstverband meestal automatisch op het afgesproken moment. U kunt alleen eerder opzeggen als schriftelijk is afgesproken dat dat mag.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u op ieder moment opzeggen. Let op dat uw arbeidsovereenkomst daarna nog doorloopt tot de laatste dag van de maand waarin de opzegtermijn afloopt. Tenzij er een andere schriftelijk afspraak is gemaakt.

Voorbeeld: u heeft een opzegtermijn van een maand en u zegt op 20 juli uw arbeidsovereenkomst op. Uw opzegtermijn loopt dus tot 20 augustus, maar uw arbeidscontract eindigt pas op 31 augustus.

Het is verstandig uw opzegging altijd schriftelijk naar uw werkgever te sturen zodat u later bewijs heeft dat u heeft opgezegd en op welke datum.

Als u zelf ontslag neemt, heeft u meestal geen recht op een transitievergoeding.

Let ook op dat u, voordat u uw ontslag indient, weet of u een WW-uitkering kunt krijgen. Als u zelf ontslag neemt is dat vaak niet het geval en kunt u zonder inkomsten komen te zitten. Soms kunt u wel een WW-uitkering krijgen. Daar leest u meer over bij Kan ik een WW-uitkering krijgen als ik ontslag neem?