Moet ik rekening houden met de opzegtermijn?

Als u ontslag neemt, moet u rekening houden met de opzegtermijn. Wilt u dat uw ontslag zo snel mogelijk ingaat en niet pas na de opzegtermijn? Dan kan dat als uw werkgever daarmee instemt. Doet hij dat niet en gaat u toch eerder weg? Dan kan het zijn dat u uw werkgever een vergoeding ter hoogte van het loon over die periode moet betalen.

U kunt ook de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. U moet de kantonrechter dan duidelijk maken waarom u niet in dienst kan blijven tot de opzegtermijn is verlopen. De kantonrechter bepaalt aan de hand van de omstandigheden op welke dag de arbeidsovereenkomst eindigt.

Houd wel rekening met de doorlooptijd van de procedure bij de kantonrechter. Meer over de looptijd leest u op rechtspraak.nl.

Alleen als u bij de kantonrechter kunt aantonen dat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kunt u recht op een transitievergoeding houden. Ook heeft u dan misschien recht op een extra (billijke) vergoeding.

Heeft u vragen over de procedure bij de kantonrechter? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener.