Wanneer u zelf ontslag neemt, geldt er geen bedenktijd en kunt u niet zomaar op uw ontslag terugkomen. Het is daarom belangrijk dat u eerst goed onderzoekt wat de gevolgen zijn, voordat u uw arbeidsovereenkomst opzegt. Bedenk bijvoorbeeld dat u meestal geen recht heeft op een WW-uitkering.

Alleen in bijzondere gevallen kan de rechter uw opzegging ongedaan maken.

Zo heeft de rechter een aantal keer het ontslag ongedaan gemaakt van een werknemer die duidelijk kon maken dat hij in een heel emotionele bui zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd, zonder echt ontslag te willen nemen. Bijvoorbeeld tijdens een ruzie met de werkgever. De rechter woog hierbij mee dat de werkgever niet had onderzocht of de werknemer echt ontslag wilde nemen en of hij op de hoogte was van de gevolgen daarvan.

Een opzegging kan ook ongedaan gemaakt worden als er sprake was van bedreiging (dwang), bedrog of misbruik van omstandigheden door uw werkgever.

Heeft u uw arbeidsovereenkomst door omstandigheden opgezegd en wilt u daarop terugkomen? En wil uw (oude) werkgever hier niet aan meewerken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met bijvoorbeeld uw vakbond, rechtsbijstandverzekering of advocaat om te bespreken wat mogelijk is.