Kan ik een WW-uitkering krijgen als ik ontslag neem?

Ik ben ziek en neem ontslag

Bent u ziek geworden door problemen op uw werk? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Lees hierover op Ik ben ziek. Het is belangrijk dat u er wel alles aan doet om de problemen met uw werkgever op te lossen, zodat u bij uw werkgever in dienst kunt blijven.

Lukt het niet de problemen op te lossen en neemt u daarom zelf ontslag? Geef dan in uw WW-aanvraag aan dat de reden dat u ontslag neemt ziekte is. Een arts van UWV beoordeelt dan of u een goede reden had om ontslag te nemen.

U kunt een WW-uitkering krijgen als de bedrijfsarts of uw behandelend arts (huisarts of specialist) u heeft geadviseerd om ontslag te nemen, en als onze arts het volgende vindt:

  • Vanwege uw psychische toestand is het u niet verwijten dat u ontslag nam.
  • Het zou schadelijk zijn voor uw gezondheid als u weer was gaan werken of bij de werkgever in dienst was gebleven.

U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering.