Wanneer uw WW-uitkering ingaat, hangt af van uw situatie.

Als u een contract voor bepaalde tijd heeft

Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan heeft u pas recht op WW op het moment dat dit contract zou aflopen. Maar staat in dit contract of in de cao dat het contract tussentijds beƫindigd mag worden? Dan heeft u recht op WW als de opzegtermijn voorbij is.

Als u een contract voor onbepaalde tijd heeft

Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan heeft u recht op WW als de opzegtermijn voorbij is.

Als er geen of een te korte opzegtermijn is

Zijn u en uw werkgever geen of een te korte opzegtermijn overeengekomen? Dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW. Wij gaan namelijk uit van de opzegtermijn waar u en de werkgever rekening mee hadden moeten houden.