U heeft na uw ontslag recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid. 
  • U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. 
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk. 
  • U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt. 
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.

De uitgebreide voorwaarden en meer informatie over een WW-uitkering vindt u op Ik word werkloos.

Een handig hulpmiddel is het Stappenplan WW. Hierin staat overzichtelijk op een rij wat en wanneer u iets moet regelen rond uw WW-aanvraag.

Ook na ontslag met wederzijds goedvinden of bij opzegging met instemming kunt u meestal gewoon een WW-uitkering krijgen. U hoeft dus niet te protesteren tegen uw ontslag om een uitkering te kunnen krijgen.

Altijd geldt dat u pas een WW-uitkering kunt krijgen nadat de officiële opzegtermijn afgelopen is.