Uw werkgever maakt een eindafrekening op. Daarin neemt uw werkgever onder andere de volgende onderwerpen op:

  • Vakantiedagen en vakantiegeld.
  • Transitievergoeding (of een ontslagvergoeding).
  • Een lopende spaarregeling.
  • Afspraken over opleidingskosten.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden legt u afspraken over de eindafrekening vast in een beÃĢindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Getuigschrift

Uw werkgever moet u een getuigschrift geven als u daar om vraagt bij het einde van het dienstverband. Daar komt in ieder geval het volgende in te staan:

  • Welke werkzaamheden heeft u gedaan?
  • Wanneer was u in dienst?

U kunt uw werkgever ook vragen om andere zaken te vermelden, zoals hoe u als collega was of hoe goed u uw werk deed. Uw werkgever is niet verplicht deze andere zaken te vermelden.

Teruggave bedrijfsmiddelen

Uw werkgever kan met u afspraken maken over het teruggeven van bijvoorbeeld laptop en smartphone. Geeft u deze zaken niet terug, dan kan uw werkgever ervoor kiezen om een gedeelte van de eindafrekening niet te betalen tot hij alles terug heeft. Uw werkgever moet dat wel vooraf aan u laten weten.