Een passende functie is een functie die past bij uw persoonlijke mogelijkheden (opleiding, ervaring en capaciteiten). Om te beoordelen of herplaatsing mogelijk is, zoeken uw werkgever en u naar:

  • passende functies waarvoor nu of binnen uw herplaatsingstermijn een vacature is of komt;
  • passende functies die worden ingevuld door uitzendkrachten, oproepkrachten, ingeleend personeel (met uitzondering van payrollwerknemers), werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt of zzp’ers;
  • passende functies die binnen uw herplaatsingstermijn vrijkomen door het aflopen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Functies met tijdelijke werkzaamheden voor het opvangen van pieken in de productie of bij vervanging tijdens ziekte of vakantie tellen niet mee. Behalve als de werkzaamheden langer dan 26 weken duren.