Als uw werkgever een of meer medewerkers wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, moet hij daarbij rekening houden met de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel. Binnen de categorie functies waarin ontslagen vallen moet uw werkgever eerst de arbeidsrelatie met externe medewerkers en flexwerkers beƫindigen. Pas daarna mogen medewerkers met een arbeidsovereenkomst ontslagen worden. Mensen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden meer beschermd dan flexibele krachten. Daarnaast moet de leeftijdsopbouw binnen de functie waarin de ontslagen vallen zoveel mogelijk gelijk blijven. Dit heet het afspiegelingsbeginsel. Wilt u weten hoe dit werkt en welke uitzonderingen er zijn, kijk dan bij Werkgever en ontslag.