Uw werkgever moet zich bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan bepaalde regels houden.

Zo moet hij meestal een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Doet hij dit niet en was dat wel nodig? Dan is het ontslag volgens de wet niet geldig. De kantonrechter kan dan op uw verzoek het ontslag ongedaan maken. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan en moet uw werkgever u gewoon loon blijven betalen. U kunt er ook voor kiezen om het ontslag niet ongedaan te maken maar in plaats daarvan via de rechter om een vergoeding te vragen die uw werkgever moet betalen. Dit heet een billijke vergoeding.

Soms heeft uw werkgever voor ontslag geen toestemming van UWV nodig. Bijvoorbeeld als:

  • u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Let op: er gelden andere regels als u na uw AOW-leeftijd in dienst bent gekomen of als u met de werkgever een andere schriftelijke afspraak heeft gemaakt;
  • u een particuliere huishoudelijke hulp bent en minder dan 4 dagen per week voor de werkgever werkt;
  • de reden voor ontslag een faillissement is. Dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst namelijk op.

Wilt u precies weten hoe uw werkgever de ontslagaanvraag moet indienen, kijk dan bij Werkgever en ontslag.