Wordt u om bedrijfseconomische redenen ontslagen? Dan krijgt u meestal een vergoeding bij ontslag. Die krijgt u ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. Het initiatief voor ontslag moet dan wel bij uw werkgever liggen. Deze vergoeding heet de transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 moest een werknemer 2 jaar of langer in dienst zijn bij een werkgever voor een transitievergoeding, maar deze eis geldt niet meer.

Als uw werkgever failliet is gegaan, tijdelijk uitstel (surseance) van betaling heeft gekregen of in de schuldsanering zit, kunt u geen transitievergoeding krijgen.