Als uw werkgever een ontslagvergunning krijgt, kan hij binnen 4 weken uw arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij moet hierbij rekening houden met de opzegtermijn. De tijd die de ontslagprocedure duurt mag hij hiervan aftrekken, maar er moet altijd minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven. De tijd die de ontslagprocedure heeft geduurd staat in de beslissing van UWV. Tijdens de opzegtermijn kunt u blijven werken en betaalt uw werkgever uw loon door. Zijn u en uw werkgever geen of een te korte opzegtermijn overeengekomen? Dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW. Wij gaan bij een WW-aanvraag namelijk uit van de opzegtermijn waar u en de werknemer eigenlijk rekening mee hadden moeten houden.