Dit zijn de belangrijkste kenmerken van ontslag met wederzijds goedvinden:

  • Uw werkgever stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Dit is belangrijk omdat u anders misschien geen WW-uitkering krijgt.
  • U en uw werkgever zijn het met elkaar eens over uw ontslag. U wilt dus allebei dat uw dienstverband eindigt.
  • U bent het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Let op dat u bij ontslag met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding krijgt. U onderhandelt zelf over uw eventuele financiële vergoeding.
  • U bent niet ziek. Dit is belangrijk want als u akkoord gaat met uw ontslag terwijl u ziek bent, krijgt u misschien geen uitkering.

Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, leggen u en uw werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Deze overeenkomst is het bewijs van de afspraken die u samen maakt.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering? Dan kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden een WW-uitkering krijgen.

Let op: Uw werkgever moet rekening houden met de opzegtermijn, als hij de einddatum van uw arbeidsovereenkomst vaststelt. Als hij dit niet doet, dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW. Want wij gaan bij uw WW-aanvraag namelijk uit van de opzegtermijn waar u en de werkgever eigenlijk rekening mee hadden moeten houden (dit heet de fictieve opzegtermijn).