Soms gelden 3 of meer tijdelijke contracten achter elkaar als een vast contract. U en uw werkgever moeten zich dan aan de regels van een vast contract houden. Had u een aantal tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, met onderbrekingen van 6 maanden of minder? Dan geldt het volgende:

  • Tellen uw tijdelijke contracten samen meer dan 36 maanden? Dan geldt uw arbeidsovereenkomst als een vast contract. Tot 1 januari 2020 was dit 24 maanden.
  • Heeft u 4 of meer contracten voor bepaalde tijd gehad? En zat er tussen die tijdelijke contracten steeds minder dan 6 maanden? Dan telt uw vierde arbeidsovereenkomst als een vast contract. Ook als die contracten samen korter zijn dan 36 maanden. Tot 1 januari 2020 was dit 24 maanden.
  • Heeft u steeds bij dezelfde werkgever gewerkt, maar liepen 1 of meer contracten via een uitzendbureau? Dan geldt dat soms ook als een vast contract. Zeker als u steeds hetzelfde werk deed.

Let op: in de cao die voor u geldt, kan staan dat er andere regels voor u gelden. Bijvoorbeeld: bij seizoensgebonden arbeid kan de periode van maximaal 6 maanden tussen de tijdelijke contracten worden teruggebracht naar maximaal 3 maanden.