Er zijn situaties waarin uw werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

  • Het contract wordt met wederzijds goedvinden beĆ«indigd. U en uw werkgever maken dan zelf afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan.
  • U wordt ontslagen omdat u ernstig verwijtbaar handelt. U pleegt bijvoorbeeld diefstal of fraude.
  • U bent bij het ontslag nog geen 18 jaar en heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur gewerkt.
  • U heeft de leeftijd bereikt waarop u recht heeft op AOW of pensioen.
  • Uw werkgever gaat failliet, krijgt tijdelijk uitstel (surseance) van betaling of zit in de schuldsanering.
  • In de cao is een voorziening opgenomen in plaats van een transitievergoeding.