De transitievergoeding is bedoeld om u de kans te geven u om te scholen, of een eigen bedrijf te beginnen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaar dat u in dienst bent geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2024 maximaal € 94.000. Verdient u meer dan € 94.000 per jaar, dan is de vergoeding maximaal gelijk aan 1 jaarsalaris. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt ieder jaar op 1 januari de maximale hoogte van de transitievergoeding vast.

Met de rekentool transitievergoeding van het ministerie van SZW kunt u bepalen of u recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is.

Lees meer over de transitievergoeding bij de Rijksoverheid.

Vraag op tijd om uw transitievergoeding

Betaalt uw werkgever u na uw ontslag geen of een te lage transitievergoeding? Dan kunt u binnen 3 maanden na uw ontslag via de kantonrechter de vergoeding opeisen. Doet u dit niet of te laat? Dan kunt u geen transitievergoeding meer krijgen.