Transitievergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is bedoeld om u de kans te geven u om te scholen of een eigen bedrijf te beginnen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2021 maximaal € 84.000. Verdient u meer dan € 84.000 per jaar, dan is de vergoeding maximaal gelijk aan uw jaarloon. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt elk jaar door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld.

Met de rekentool transitievergoeding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunt u bepalen of u recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is.

Lees meer over de transitievergoeding op rijksoverheid.nl.

Vraag op tijd om uw transitievergoeding

Betaalt uw werkgever u na uw ontslag geen of een te lage transitievergoeding? Dan kunt u binnen 3 maanden na uw ontslag via de kantonrechter de vergoeding opeisen. Doet u dit niet of te laat? Dan kunt u geen transitievergoeding meer krijgen.