Bij ontslag kunt u mogelijk een vergoeding krijgen. Dit heet de transitievergoeding. Die kunt u ook krijgen als uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt. Het initiatief voor ontslag moet wel bij uw werkgever liggen.

Tekent u met uw werkgever een beëindigingsovereenkomst (ook wel: vaststellingsovereenkomst)? Dan maakt u daarin afspraken over de ontslagvergoeding. U krijgt dan geen transitievergoeding.

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging contract

Misschien kunt u een gedeeltelijke transitievergoeding krijgen, als uw arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt beëindigd. Dit heeft de Hoge Raad op 14 september 2018 bepaald. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst is noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of omdat u langdurig arbeidsongeschikt bent.
  • Bij de beëindiging verliest u minimaal 20% van uw arbeidsuren.
  • De verwachting is dat het verlies van deze arbeidsuren blijvend is.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met iemand die u juridisch advies kan geven, zoals een rechtshulpverlener.