Als u ontslagen wordt, moet uw werkgever rekening houden met een opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn kunt u blijven werken en betaalt uw werkgever uw loon door. Zijn u en uw werkgever geen of een te korte opzegtermijn overeengekomen? Dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW. Wij gaan bij uw WW-aanvraag namelijk uit van de opzegtermijn waar u en de werkgever eigenlijk rekening mee hadden moeten houden.

De werkgever hoeft in sommige situaties geen rekening te houden met een opzegtermijn:

  • Als u op staande voet ontslagen wordt.
  • Als u ontslagen wordt tijdens de proeftijd.
  • Als u wordt ontslagen via de kantonrechter. De kantonrechter houdt dan meestal rekening met de opzegtermijn.

Duur opzegtermijn werkgever

De opzegtermijn staat waarschijnlijk in uw arbeidsovereenkomst of cao. Als uw opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst staat, mag deze niet korter zijn dan de wettelijke opzegtermijn. Langer mag wel. Is er niets geregeld? Dan moet uw werkgever zich houden aan de wettelijke opzegtermijn.

Als u een vast contract heeft, geldt het volgende:

  • Bent u minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn.
  • Bent u 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn.
  • Bent u 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn.
  • Bent u 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Uw werkgever kan samen met u schriftelijk een langere termijn afspreken. Een kortere termijn mag alleen als dat vastgelegd is in de cao.

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan is de opzegtermijn 1 maand. Een langere termijn is mogelijk als u dat schriftelijk met uw werkgever heeft afgesproken.

Houdt uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn? Stuur hem dan een brief waarin u aangeeft dat de opzegtermijn niet klopt. Dit is belangrijk voor een eventuele WW-uitkering: de uitkering begint pas na de voor u geldende opzegtermijn. Ook kunt u uw werkgever om een vergoeding vragen. De vergoeding is niet hoger dan het loon dat u zou krijgen als uw werkgever zich wel aan de opzegtermijn had gehouden.

Wanneer begint mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn begint 1 dag nadat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzegt en loopt tot de laatste dag van de kalendermaand waarin de opzegtermijn afloopt.

Voorbeeld opzegtermijn

U krijgt van uw werkgever op 9 september te horen dat u wordt ontslagen. U heeft 6 jaar voor hem gewerkt. De opzegtermijn is dus 2 maanden en loopt door tot het einde van de kalendermaand. De opzegtermijn loopt van 10 september tot en met 30 november.