Heeft u in het jaar voordat u werkloos of ziek werd minder loon ontvangen? En komt dat doordat het loon dat u in het jaar daarvoor te veel ontvangen heeft werd verrekend of moest worden terugbetaald? Dan gebruiken wij een te laag bedrag om uw dagloon te berekenen. Het dagloon is de basis voor het berekenen van uw uitkering. Uw uitkering wordt dan dus ook te laag. Dit geldt ook als er een eerdere uitkering van UWV terugbetaald of verrekend is. En als deze uitkering meetelt voor de berekening van het dagloon van de nieuwe uitkering.

Geldt deze situatie voor u? Stuur ons dan een verzoek om uw dagloon te berekenen met het juiste loon. Dit kan alleen schriftelijk. Zet in de brief:

  • de datum;
  • uw naam;
  • uw burgerservicenummer;
  • een toelichting bij uw verzoek;
  • een bewijsstuk waaruit blijkt over welke periode de verrekening of terugbetaling gaat;
  • een bewijsstuk van de verrekening of terugbetaling zelf en de datum waarop dit is gebeurd, zoals een bankafschrift of brief;
  • uw handtekening.

Stuur de brief naar het adres dat hoort bij uw uitkering.

Heeft u al een beslissingsbrief ontvangen? Dan hoeft u alleen dit verzoek te sturen. U hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de beslissing. Wij beoordelen uw verzoek en laten u weten of onze beslissing verandert.

Kreeg u in het jaar voordat u werkloos of ziek werd een andere uitkering? En wordt het dagloon met deze uitkering berekend? Dan kun u ook een verzoek indienen.