• Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy to dochód w przypadku (częściowej) niezdolności do pracy.
  • Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy składasz, jeśli chorujesz prawie 2 lata.
  • Wniosek składasz online przez stronę internetową uwv.nl. W celu złożenia wniosku na stronie niezbędne jest posiadanie osobistego kodu DigiD.
  • UWV decyduje o tym, czy możliwe jest przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, kiedy odbędziesz rozmowę z lekarzem orzecznikiem i być może także ekspertem ds. pracy. Więcej informacji znajdzie Pan(i) w Planie etapowym ubiegania się o zasiłek WIA.
  • Są 2 rodzaje zasiłków z tytułu niezdolności do pracy: WGA i IVA
    • Zasiłek WGA otrzymujesz wtedy, kiedy (w przyszłości) możesz jeszcze pracować i uzyskiwać maksymalnie 65% swojego dotychczasowego wynagrodzenia.
    • Zasiłek IVA otrzymujesz wtedy, kiedy nie możesz pracować w ogóle albo praktycznie w ogóle, a szansa na poprawę stanu zdrowia jest mała.
  • Wysokość zasiłku z tytułu niezdolności do pracy zależy od Twoich zarobków w roku poprzedzającym chorobę. Liczy się również to, czy i w jakim zakresie pracujesz albo jesteś w stanie pracować.
  • Jako osoba pobierająca zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, masz kilka praw i obowiązków.

W jakich przypadkach składa się wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy?

Jeśli chorujesz od 2 lat, Twój zasiłek chorobowy zostanie wstrzymany. Jeśli masz pracodawcę, wstrzymany zostaje obowiązek ciągłości wypłaty wynagrodzenia na czas choroby. W takiej sytuacji być może przysługuje zasiłek z tytułu niezdolności do pracy. Ważne jest, aby wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy złożyć na czas tak, aby nie pozostać bez dochodów. Po 88 tygodniach choroby otrzymasz pismo w tej sprawie z UWV. Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy musisz złożyć najpóźniej w 93 tygodniu choroby.