Klachtenregeling Bureau Integriteit UWV

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van Bureau Integriteit van UWV u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Hier leggen wij uit hoe u een klacht kunt indienen en wat u van ons mag verwachten.

Wanneer kan ik een klacht indienen over Bureau Integriteit?

U kunt een klacht indienen als u betrokken bent geweest bij een onderzoek over niet-integer handelen door Bureau Integriteit. Of als u op een andere manier contact hebt gehad met een medewerker van Bureau Integriteit en u hierover ontevreden bent. Bijvoorbeeld als u vindt dat de medewerker u verkeerd, respectloos of niet netjes heeft behandeld.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij het hoofd van Bureau Integriteit via de post of e-mail. Als u uw klacht indient, denk er dan aan uw adres- en contactgegevens te vermelden. Ook is het belangrijk dat u aangeeft om welke medewerker het gaat en waar de klacht over gaat. Vul uw klacht zoveel mogelijk aan met stukken die uw klacht kunnen ondersteunen.

U kunt uw klacht per post sturen naar:

UWV
T.a.v. Bestuurszaken
Mevr. I.D. Vroomans MSc, hoofd Bureau Integriteit
Postbus 58285 1040
HG Amsterdam

U kunt uw klacht mailen naar: integriteit@uwv.nl.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Mevrouw Vroomans, het hoofd van Bureau Integriteit, neemt uw klacht in behandeling. Zij meldt de betreffende medewerker van Bureau Integriteit dat er een klacht is ingediend. Ook vraagt zij de bijbehorende stukken op en vraagt de medewerker om een toelichting.

Wat gebeurt er na de behandeling van mijn klacht?

Na de behandeling van uw klacht ontvangt u een schriftelijke beslissing. In deze beslissing staat het volgende:

  • een samenvatting van uw klacht
  • het overzicht van de feiten
  • de onderbouwing van de beslissing; het oordeel over uw klacht
  • de eventuele maatregelen die door uw klacht zijn genomen

Het oordeel over uw klacht kan als volgt zijn:

  • Uw klacht klopt (deels). Dit heet dat uw klacht gegrond is.
  • Uw klacht klopt (deels) niet. Dit heet dat uw klacht ongegrond is.
  • Wij behandelen uw klacht niet. Dit heet dat uw klacht niet-ontvankelijk is.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, probeert het hoofd van Bureau Integriteit binnen 6 weken een beslissing te nemen.

Wat doet Bureau Integriteit met een (deels) gegronde klacht?

Als uw klacht klopt, nemen wij maatregelen om dezelfde soort klachten in de toekomst te voorkomen.

Ik ben het niet eens met de klachtafhandeling

Als u het niet eens bent met de klachtafhandeling door Bureau Integriteit, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie van UWV:

UWV
T.a.v. Bestuurszaken
Mevrouw J. Boer, directeur Bestuurszaken
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten