Wat doet UWV tegen discriminatie?

Bij UWV vinden wij het belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld. Wij vinden dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op culturele, etnische of religieuze achtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, opleidingsniveau of arbeidsbeperking. Bij UWV bespreken we daarom ook uitgebreid hoe wij discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen voorkomen. Afspraken over hoe wij binnen UWV werken zijn vastgelegd in de gedragscode. Hierin staat beschreven dat discriminatie binnen UWV absoluut niet wordt geaccepteerd. Al onze medewerkers moeten zich aan de gedragscode(pdf, 434 kB) houden. Om te laten zien dat wij diversiteit heel belangrijk vinden hebben wij het Manifest Diversiteit & Inclusiviteit(pdf, 307 kB) ondertekend.

Meer informatie over discriminatie.

Hoe meld ik discriminatie?

Als u vindt dat u in het contact met UWV gediscrimineerd bent, vragen wij u dit bij ons te melden. U kunt ook anoniem een melding doen.

U kunt daarvoor op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 - 898 25 25 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). U kunt ook via het klachtenformulier discriminatie melden.

Wilt u schriftelijk een melding doen? Stuur deze melding dan naar:

Klachtenbureau UWV
Bureau Integriteit
Postbus 58071
1040 HB AMSTERDAM

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, neemt een medewerker van Bureau Integriteit binnen 24 uur (niet in het weekend) contact met u op. Bureau Integriteit onderzoekt alle meldingen over discriminatie. Na dit onderzoek geven zij een advies over mogelijke maatregelen die genomen moeten worden.

Meer informatie over het melden van discriminatie of ander ongewenst gedrag bij UWV vindt u in de UWV meldregeling(pdf, 107 kB).

Waar kan ik nog meer terecht als ik word gediscrimineerd?

Discriminatie.nl

Antidiscriminatiebureau

Meld uw klacht bij het antidiscriminatiebureau in uw gemeente. Dit doet u via discriminatie.nl. U kunt daar ook terecht met vragen of voor advies en algemene informatie.

mensenrechten.nl

College voor de Rechten van de Mens

U kunt een verzoek indienen om uw discriminatieklacht te laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens. Zij beoordelen dan of de wet is overtreden en doen hier een uitspraak over.

nationaleombudsman.nl

De Nationale ombudsman

U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid en let daarbij ook op de naleving van mensenrechten.