Als u recht heeft op wettelijke rente krijgt u van ons een beslissing. In deze beslissing staat het bedrag aan wettelijke rente dat u van ons krijgt.

Wilt u weten hoe wij de wettelijke rente hebben berekend? Vraag dan een berekening met toelichting bij UWV Telefoon Werknemers.

Ontvangt u de (na)betaling te laat bijvoorbeeld omdat:

  • u de gevraagde informatie te laat aan ons stuurde;
  • de informatie die u ons stuurde niet juist was?

Dan heeft u geen recht op wettelijke rente. U ontvangt dan een beslissing hierover.