Rechtstreeks in beroep gaan

Soms is het mogelijk de bezwaarprocedure over te slaan en meteen beroep aan te tekenen. Dit kan in de volgende situatie. U heeft al uitgebreid contact met ons gehad én het is duidelijk dat wij het niet met elkaar eens worden. Wij moeten er wel mee akkoord gaan dat u rechtstreeks in beroep gaat.

Voorwaarden voor rechtstreeks beroep

U schrijft dan een bezwaarschrift en stuurt dit naar UWV. Als wij akkoord gaan met rechtstreeks beroep, sturen wij het door naar de rechter. Alleen als de rechter vindt dat de bezwaarprocedure ten onrechte wordt overgeslagen, kan hij uw zaak weer naar ons terugsturen. Als de rechter wel akkoord gaat met het rechtstreekse beroep, volgt de beroepsprocedure.

Wanneer is rechtstreeks in beroep gaan nuttig? Als er al een beroepsprocedure loopt over een eerder besluit, dat veel te maken heeft met het nieuwe besluit.

Soms kunt u niet rechtstreeks in beroep gaan. Bijvoorbeeld als er meer partijen zijn die bezwaar hebben ingesteld, en die andere partijen de bezwaarprocedure willen volgen.