Meld fraude schriftelijk

U kunt ons anoniem een brief schrijven. Zet daarin zo volledig mogelijk de naam, het adres en gegevens van de betrokken persoon of het bedrijf. En beschrijf kort waarom u denkt dat deze persoon of dit bedrijf fraudeert. Stuur uw brief naar:

Centraal Meldpunt Fraude UWV
Antwoordnummer 46261
1060 WC Amsterdam

Als u namens uw organisatie fraude wilt melden, kan dit niet anoniem. Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk.