Schriftelijk

U kunt ons anoniem een brief schrijven. Zet daarin in ieder geval zo volledig mogelijk de naam, het adres en andere gegevens van de betrokken persoon of het bedrijf. Beschrijf ook kort waarom u denkt dat deze persoon of dit bedrijf fraudeert. Stuur uw brief naar:

Centraal Meldpunt Fraude UWV
Antwoordnummer 46261
1060 WC Amsterdam