U kunt ons een brief schrijven. Zet daarin zo volledig mogelijk de naam, het adres en gegevens van de betrokken persoon of het bedrijf. En beschrijf kort waarom u denkt dat deze persoon of dit bedrijf fraudeert. Stuur uw brief naar:

Centraal Meldpunt Fraude UWV
Antwoordnummer 46261
1060 WC Amsterdam

Als u fraude wilt melden, kan dit anoniem. U geeft dan niet uw naam of andere persoonlijke gegevens door. Maar de betrokken persoon mag de melding bekijken. Wij zijn dan verplicht alle informatie die wij over de melding hebben te geven. Het kan zijn dat de persoon door details weet wie de melding heeft gedaan.

Als u namens uw organisatie fraude wilt melden, kan dit niet anoniem. Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk.