Telefoon

Toelichting belkosten

Als u met onze 088-nummers belt, betaalt u een lokaal tarief. Dit is geen vast tarief dat voor iedereen hetzelfde is. De belkosten verschillen namelijk per telefoonaanbieder. U kunt aan uw eigen telefoonaanbieder vragen hoe hoog deze zijn