Als u ziek wordt, gelden de regels van het land waar u werkt en verzekerd bent. Informeer bij uw werkgever wat u moet doen.

U heeft geen recht op een Ziektewet-uitkering uit Nederland.

Optellen verzekerde periodes

Het kan zijn dat u pas een uitkering krijgt als u een bepaalde periode verzekerd was. In sommige verdragslanden tellen dan ook de verzekerde periodes in Nederland mee. De uitkeringsorganisatie van uw werkland kan deze gegevens op uw verzoek opvragen bij UWV.

Ik word ziek terwijl ik in Nederland verblijf

Behalve bij uw werkgever meldt u zich ook ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede ziektedag via UWV Telefoon Werknemers. UWV controleert uw situatie en geeft de gegevens door aan uw werkgever of de buitenlandse uitkeringsorganisatie.