Als u ziek wordt, gelden de regels van het land waar u werkt en verzekerd bent. Informeer bij uw werkgever wat u moet doen.

U heeft geen recht op een Ziektewet-uitkering uit Nederland.