Als u in Nederland verzekerd bent, gelden de regels van de Nederlandse sociale zekerheid voor u. Dit betekent dat u meestal een WIA-uitkering kunt krijgen als u 2 jaar ziek bent. Na 2 jaar stopt namelijk de verplichte loondoorbetaling van uw werkgever of uw Ziektewet-uitkering.

WIA aanvragen

Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van UWV. Hierin staat hoe en wanneer u een WIA-uitkering kunt aanvragen. Na uw aanvraag krijgt u een medisch onderzoek om te beoordelen of u (in de toekomst) nog kunt werken. Dit onderzoek is in het land waar u op dat moment bent.

Ik was eerder ook in een ander land verzekerd

Heeft u eerder in een ander EU-/EER-land, Zwitserland of verdragsland gewerkt en was u daar ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u ook in dat land recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV controleert dat voor u.

De voorwaarden om een uitkering te kunnen krijgen, kunnen in elk land anders zijn. Krijgt u uit meerdere landen een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan worden de uitkeringen uit de verschillende landen meestal met elkaar verrekend zodat u een complete uitkering heeft.