Als u arbeidsongeschikt wordt, gelden de regels van het land waar u bent verzekerd.
U heeft geen recht op een WIA-uitkering uit Nederland.