Als u arbeidsongeschikt wordt, gelden de regels van het land waar u bent verzekerd. Bent u op dat moment in Nederland? Dan kan de uitkeringsorganisatie medische gegevens opvragen bij UWV of uw behandelend arts in Nederland.

Ik was eerder ook in Nederland verzekerd

Heeft u eerder in Nederland gewerkt en was u hier ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u ook in Nederland recht hebben op een WIA-uitkering. De uitkeringsorganisatie van het land waar u verzekerd bent, controleert dat voor u.

Krijgt u uit meerdere landen een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan worden de uitkeringen uit de verschillende landen meestal met elkaar verrekend zodat u een complete uitkering heeft.