Met een Ziektewet-uitkering in het buitenland verandert er niets aan uw rechten en plichten uit Nederland. Er zijn wel enkele aanvullingen:

  • Woont of verblijft u in de EU, EER of Zwitserland of in een verdragsland? Dan kan UWV de uitkeringsorganisatie in dat land vragen u medisch te onderzoeken. U bent verplicht om aan dit onderzoek mee te werken.
  • Woont of verblijft u in een ander land? Dan bent u verplicht om UWV te informeren over uw situatie. Vraag uw arts in het buitenland om een verklaring waarin staat hoelang het waarschijnlijk duurt voordat u weer kunt werken.
  • UWV kan u oproepen voor een gesprek in Nederland over uw re-integratie. U krijgt uw noodzakelijke reis- en verblijfkosten dan vergoed.