Met een Ziektewet-uitkering naar het buitenland

Hoe ontvang ik mijn Ziektewet-uitkering in het buitenland?

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit kan zowel een Nederlands als een buitenlands rekeningnummer zijn.

Wat gebeurt er met de toeslag op mijn uitkering?

Ontvangt u van ons een toeslag op uw Ziektewet-uitkering? Dan ontvangt u deze alleen als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Gaat u in het buitenland wonen? Dan stopt de toeslag meestal.