Als u weer beter bent, meldt u dat binnen 2 dagen via Mijn UWV. Uw Ziektewet-uitkering stopt.

Heeft u nog geen werk? U kunt misschien een WW-uitkering krijgen als u terugkeert naar Nederland. Blijft u in het buitenland? Informeer bij de uitkeringsorganisatie van uw woonland of u daar een werkloosheidsuitkering kunt krijgen.