Voor het verschil tussen wonen en verblijven maakt het uit hoelang u naar het buitenland gaat.

Korter dan 1 jaar naar het buitenland

Bent u van plan om korter dan 1 jaar naar het buitenland te gaan? Dan woont u in Nederland en verblijft u in het buitenland.

Langer dan 1 jaar naar het buitenland

Bent u van plan om langer dan 1 jaar naar het buitenland te gaan? Dan woont u in het buitenland.

Wisselend in Nederland en in het buitenland

Bent u elk jaar enkele maanden in Nederland en enkele maanden in het buitenland? Dan is het soms lastig te bepalen wat uw woonland is. UWV gaat dan uit van het volgende:

  • Bent u minder dan 4 maanden per jaar in het buitenland? Dan woont u in Nederland.
  • Bent u 4 tot 8 maanden per jaar in het buitenland? Dan bent u een pendelaar. U kunt dan zelf aangeven wat uw woonland is.
  • Bent u meer dan 8 maanden per jaar in het buitenland? Dan woont u in het buitenland.

Controleert UWV mijn woonsituatie?

U geeft zelf aan ons door of u in het buitenland gaat wonen of verblijven. Bij controle, of op het moment dat u een uitkering krijgt, kijken we of u de juiste gegevens aan ons heeft doorgegeven. Het oordeel van UWV over uw woonsituatie is bepalend.