Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Premies en belastingen

Premies bij arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland

Houd er rekening mee dat UWV ook in het buitenland premies inhoudt op uw uitkering.

Premie betalen voor de WW, Ziektewet en WIA?

Woont u in het buitenland met een WIA- of WAO-uitkering? Dan bent u niet meer verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. U hoeft hiervoor dus ook geen premies te betalen. Bent niet meer arbeidsongeschikt en kunt u weer volledig gaan werken? Dan kunt u geen Nederlandse WW of een buitenlandse werkloosheidsuitkering krijgen als u werkloos wordt. Het is dan ook niet mogelijk om een vrijwillige verzekering af te sluiten voor de WW.

Verblijft u in het buitenland met een WIA- of WAO-uitkering? Dan bent u wel verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. U moet daarom premie betalen voor deze werknemersverzekeringen. UWV houdt de premie in op uw uitkering.

Let op: heeft u een Wajong- of WAZ-uitkering? Dan heeft u geen arbeidsverleden opgebouwd en bent u niet verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. U hoeft hiervoor dus ook geen premies te betalen. Het maakt hierbij niet uit of u in Nederland woont of verblijft, of in het buitenland.

Premie betalen voor de AOW en de Anw?

Als u in het buitenland gaat wonen, bent u niet meer verzekerd voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw). UWV houdt voor deze volksverzekeringen dus geen premies in op uw uitkering. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • Als u de AOW-leeftijd bereikt, is uw AOW-pensioen gebaseerd op het aantal jaar dat u in Nederland verzekerd was.
  • Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden geen nabestaandenpensioen. U kunt wel tot uiterlijk 1 jaar na uw verhuizing bij de Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige verzekering afsluiten voor de AOW en de Anw. Kijk voor meer informatie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verblijft u in het buitenland met een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering? Dan bent u nog wel in Nederland verzekerd voor de AOW en de Anw. UWV houdt de premie in op uw uitkering.

Premie betalen voor de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg?

Als u in het buitenland gaat wonen, bent u niet meer verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een aantal landen geldt een uitzondering. In die landen blijft u wel verzekerd. Als deze uitzondering voor u geldt, dan betaalt u vaak een lagere inkomensafhankelijke bijdrage en een lagere vaste bijdrage dan in Nederland. De landen waarvoor de uitzondering geldt, vindt u op de website van het Centraal administratiekantoor (CAK).

Verblijft u in het buitenland dan bent u nog wel in Nederland verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wlz. Dit betekent dat er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast betaalt u een premie aan uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) of het Formulier S1/106 aan. Hiermee bent u in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland verzekerd voor medische zorg.