Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Mijn rechten en plichten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland

Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland verandert er niets aan uw rechten en plichten uit Nederland. U heeft wel een aantal aanvullende plichten:

  • U ontvangt 1 keer per jaar het formulier Verklaring van in leven zijn. Dit formulier moet u binnen 4 weken ingevuld en ondertekend terugsturen.
  • Als wij uw medische situatie willen beoordelen, krijgt u een uitnodiging van ons voor een onderzoek. Dit onderzoek is bij een arts in het land waar u woont. U moet aan dit onderzoek meewerken.
  • Wij kunnen u ook verplichten om voor onderzoek naar Nederland te komen. U krijgt dan uw noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.