Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland verandert er niets aan uw rechten en plichten uit Nederland. U heeft wel een aantal aanvullende plichten:

  • U ontvangt 1 keer per jaar het formulier Verklaring van in leven zijn. Dit formulier moet u binnen 6 weken ingevuld en ondertekend terugsturen.
  • Als wij uw medische situatie willen beoordelen, krijgt u een uitnodiging van ons voor een onderzoek. Dit onderzoek is bij een arts in het land waar u woont. U moet aan dit onderzoek meewerken.
  • Wij kunnen u ook verplichten om voor onderzoek naar Nederland te komen. U krijgt dan uw noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.