Wij betalen uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit kan zowel een Nederlands als een buitenlands rekeningnummer zijn.

Let op: Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is in het buitenland niet altijd even hoog als in Nederland. Een vervolguitkering van de WIA (WGA) kan worden verlaagd met een landenfactor.

Wat gebeurt er met de toeslag op mijn uitkering?

Ontvangt u van ons een toeslag op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan ontvangt u deze alleen als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Gaat u in het buitenland wonen? Dan stopt de toeslag meestal.