Wij betalen uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit kan een Nederlands of buitenlands rekeningnummer zijn. 

Heeft u een rekeningnummer bij een bank buiten de EU, EER of Zwitserland? Dan kan uw bank extra kosten berekenen voor het overmaken van uw Nederlandse uitkering. Hierdoor ziet u misschien een lager bedrag op uw rekening. Neem contact op met uw bank voor meer informatie. 

Let op: Een vervolguitkering van de WIA (WGA) is in het buitenland niet altijd even hoog als in Nederland. Uw uitkering kan worden verlaagd met een landenfactor. Deze factor hangt af van de kosten van levensonderhoud in het land waar u gaat wonen.

Wat gebeurt er met de toeslag op mijn uitkering?

Ontvangt u van ons een toeslag op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan ontvangt u deze alleen als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Gaat u in het buitenland wonen? Dan stopt de toeslag meestal.