Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Bent u arbeidsongeschikt en heeft u een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering? Als u dan van plan bent naar het buitenland te gaan, hangt het van uw situatie af of u uw uitkering kunt meenemen. Let op: uw arbeidsongeschiktheidsuitkering hoeft in het buitenland niet even hoog te zijn als in Nederland vanwege de ‘landenfactor’.

Wonen in het buitenland met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Gaat u in het buitenland wonen? Dan kunt u uw WIA-, WAO- of WAZ-uitkering meenemen als Nederland afspraken heeft met het land waar u heengaat over het meenemen van een uitkering. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw uitkering.

Let op: heeft u een Wajong-uitkering? Dan is het meestal niet mogelijk om de uitkering mee te nemen naar het buitenland. Er zijn situaties dat u de Wajong-uitkering wél kunt meenemen naar het buitenland.

Verblijven in het buitenland met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bij een verblijf in het buitenland behoudt u uw WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en geldt de Nederlandse sociale wetgeving voor u. Het maakt niet uit naar welk land u gaat. Bij een verblijf in het buitenland worden wel afspraken met u gemaakt over bijvoorbeeld medische controles en uw re-integratietraject.