Binnen de EU, EER en Zwitserland kunt u uw WIA-, WAO- of WAZ-uitkering altijd meenemen. Als u naar een ander land gaat, hangt het af van of u in dat land woont of verblijft.

Wonen buiten de EU, EER en Zwitserland met een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering

U kunt uw WIA-, WAO- of WAZ-uitkering alleen meenemen als Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten met het land waar u gaat wonen. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw uitkering.

Verblijven buiten de EU, EER en Zwitserland met een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering

Verblijft u in het buitenland en woont u in Nederland? Dan houdt u uw uitkering en geldt de Nederlandse wet voor u. Het maakt niet uit naar welk land u gaat. Bij een verblijf in het buitenland maken we wel afspraken met u over bijvoorbeeld medische controles en uw re-integratie.

Ik heb een Wajong-uitkering

Een Wajong-uitkering kunt u meestal niet meenemen naar het buitenland. Er zijn enkele uitzonderingen.