Als u als zelfstandige werkt kunt u een verzekering van UWV afsluiten tegen verlies van inkomen door ziekte (Ziektewet) en arbeidsongeschiktheid (WIA). U kunt deze verzekeringen afsluiten binnen 13 weken nadat uw verplichte verzekering is afgelopen. De verzekering van UWV gaat in op de dag na de dag dat uw verplichte verzekering eindigt.

Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV