Bent of wordt u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw eigen bedrijf? Dan is het meestal niet nodig om een Ziektewet-uitkering af te sluiten. Tijdens uw ziekte is de bv namelijk verplicht om uw loon door te betalen. U kunt wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) afsluiten bij UWV.

De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kunt u voor deze 16 weken wel een vrijwillige Ziektewet-verzekering afsluiten bij UWV. 

Let op: bent u zwanger? De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. U vraagt dan een ZEZ-uitkering aan.

Bent u al langere tijd zelfstandig ondernemer? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om u te verzekeren. Informatie hierover vindt u bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.