U kunt overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn beoordeeld. Dit zijn de Algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten en deze staan op de website van de Belastingdienst. 

Als u met deze overeenkomsten werkt, dan heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, Ziektewet en WIA). U krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Werken volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, heeft alleen betrekking op de loonheffingen en niet op het ondernemerschap van de opdrachtnemer. Lees hier meer over bij de Belastingdienst.