Begint u als zelfstandige op of na de dag dat uw WW-uitkering ingaat? Dan kunt u in aanmerking komen voor de startperiode. U ontvangt dan 6 maanden lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alle uren aan uw eigen bedrijf besteden. U kunt bijvoorbeeld opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. U hoeft niet te solliciteren tijdens de startperiode.

Tijdens deze startperiode maakt het niet uit:

  • hoeveel u als zelfstandige verdient;
  • hoeveel uur u aan uw bedrijf besteedt.

Heeft u minder dan 6 maanden recht op WW? Dan duurt de startperiode tot het einde van uw WW-uitkering.

Voorwaarden voor de startperiode

Aan de startperiode zijn voorwaarden verbonden. U krijgt van UWV toestemming voor de startperiode als de kans groot is dat u met uw eigen bedrijf voldoende geld verdient om van te leven. Daarnaast moet u eerst de online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering hebben gedaan. In deze training krijgt u alle voorwaarden uitgebreid uitgelegd.

Inkomstenopgave opsturen als u werkloos bent

U hoeft tijdens de startperiode geen uren en geen inkomsten uit werkzaamheden als zelfstandige door te geven. U moet wel het formulier 'Inkomstenopgave' op Mijn UWV invullen en opsturen.

Als u gebruik gaat maken van de startperiode, bereid u dan voor hoe u de Inkomstenopgave moet invullen.

Geen opdrachten voor ex-werkgever tijdens startperiode

Tijdens de startperiode mag u geen opdrachten doen voor de werkgever die u heeft ontslagen. Dit is om te voorkomen dat uw ex-werkgever u ontslaat als werknemer en u vervolgens tegen lagere voorwaarden inhuurt als zelfstandige. Neemt u wel een opdracht van uw ex-werkgever aan? Dan betalen wij u tot het einde van startperiode geen uitkering meer. Ook krijgt u misschien een boete. Na de startperiode mag u wel voor uw ex-werkgever werken.

Na de startperiode

U gaat na de startperiode door als zelfstandige. Dan moet u doorgeven hoeveel uur u vanaf dat moment aan uw bedrijf besteedt. Meer informatie hierover vindt u op Doorgaan met eigen bedrijf.