U gaat na de startperiode van 6 maanden door met uw bedrijf en u heeft nog recht op WW. Vanaf dan moet u de uren die u per maand als zelfstandige werkt aan ons doorgeven via de Inkomstenopgave.

Het gaat daarbij om alle uren die u aan uw bedrijf besteedt. Deze uren verrekenen wij met uw WW-uitkering. Hiervoor berekenen wij een zogenoemd fictief inkomen per maand. Uw WW-uitkering stopt als uw fictief inkomen per maand hoger is dan 87,5% van uw WW-maandloon.

Solliciteren

Tijdens de startperiode had u geen sollicitatieplicht. Maar na de startperiode moet u voor de uren waarvoor u nog WW ontvangt wel solliciteren.