Voor u gelden nog steeds de plichten die horen bij uw Ziektewet-uitkering, WAO-uitkering, WAZ-uitkering, Wajong-uitkering of WIA-uitkering. Dat zijn de regels waar u zich aan moet houden. Bijvoorbeeld het doorgeven van inkomsten en het bijhouden van de uren die u besteedt aan uw bedrijf. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.