Geef inkomsten op aan UWV

U moet uw inkomsten van uw eigen bedrijf altijd opgeven aan UWV. Maakt u winst, zoals belastbare winst, aftrekposten ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling? Geef dit dan altijd direct aan ons door.

Wij kijken dan of de uitkering aangepast moet worden. U vindt meer informatie over winst en de aftrekposten bij deĀ Belastingdienst.

Als u die gegevens op tijd doorgeeft, voorkomt u dat u achteraf geld moet terugbetalen. Wij betalen uw uitkering namelijk als een voorschot. Aan het eind van het kalenderjaar krijgen wij gegevens van de Belastingdienst. Wij verrekenen die gegevens en uw inkomsten dan met uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Wat gebeurt er als ik mijn inkomsten niet doorgeef aan UWV?

Geeft u uw inkomsten niet aan UWV door? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt (tijdelijk) minder of geen uitkering en/of een boete. Ontving u te veel uitkering? Dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.