U geeft uw inkomsten van uw eigen bedrijf altijd aan ons door. Dit zal in het begin een schatting zijn. Als het nodig is, passen wij uw uitkering aan.

Probeer uw inkomsten zo precies mogelijk te schatten. Wij bekijken 1 keer per jaar met de gegevens van uw belastingaangifte of u te veel of te weinig uitkering heeft gehad. Als u te veel uitkering heeft gehad, moet u een bedrag aan ons terugbetalen. Heeft u te weinig uitkering gehad, dan krijgt u een bedrag van ons.

Gaat u meer verdienen dan u aan ons had doorgegeven? Of maakt u meer winst dan u had verwacht? Bijvoorbeeld door hogere belastbare winst. Geef dit dan door via het wijzigingsformulier. Doe dit ook als uw ondernemersaftrek of de MKB-winstvrijstelling is gewijzigd. Zo voorkomt u dat u een groot bedrag moet terugbetalen.

U vindt meer informatie over winst en de aftrekposten bij de Belastingdienst.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Wat gebeurt er als ik mijn inkomsten niet doorgeef aan UWV?

Geeft u uw inkomsten niet aan UWV door? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt (tijdelijk) minder of geen uitkering en/of een boete. Ontving u te veel uitkering? Dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.

Heeft u een Wajong-uitkering? En wilt u meer weten over de hoogte van uw uitkering en het garantiebedrag? Kijk dan op De hoogte van mijn Wajong-uitkering als ik zelfstandige ben.